Търговски условия

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.e-shop.frt-bg.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия.
Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт.  Запазваме  правото си  да променяме  условията по всяко време,
без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия
• “www.e-shop.frt-bg.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на Вектор
     Индустриал ООД.
• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Вектор
   Индустриал ООД.
• Вектор Индустриал ООД  чрез “www.e-shop.frt-bg.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка,
     без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната
     стока.
• При липса на складова наличност от заявената стока Вектор Индустриал ООД  чрез "www.e-shop.frt-bg.com”, в рамките на два работни
     дни след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от
     Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Вектор Индустриал ООД  чрез
 "www.e-shop.frt-bg.com” не е обвързан от  каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Вектор Индустриал ООД  чрез "www.e-shop.frt-bg.com” на заявлението
    за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка.
• Вектор Индустриал ООД  чрез "www.e-shop.frt-bg.com”се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната
   стока или да информира Клиента  за др. обстоятелства, относно заявката му.
• Вектор Индустриал ООД  не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес
    "www.е-shpo.frt-bg.com”.
• Вектор Индустриал ООД  не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в склада ни.
• Вектор Индустриал ООД  не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са
    корекции на цените   и промяна в дизайна на продуктите.
• Публикуваната на сайта информация за размерите трябва да се тълкува като ориентировъчна. Вектор Индустриал ООД
    допуска наличието на  разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.


 Клиентът се задължава:
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
• да плати цената на стоката според заявката;
• да заплати разходите по доставката според заявката.
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срок  до 3 работни дни .Стоката се доставя подходящо
   опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр
  на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия
    за предаване на стоката в този срок, Вектор Индустриал ООД  се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
  Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като
     поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

 Вектор Индустриал ООД  не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.
Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

Информацията, която потребителя предоставя за регистрация в  е-магазина , е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД.
Тя ще бъде използвана единствено за целите на Електронния магазин и изпълнението на поръчките.

Работи нa DotPress 3.0 ©2022